Vaststellingsovereenkomst bij ziekte, waar moet u op letten?

 -Vaststellingsovereenkomst wat is dat? –

Een vaststellingsovereenkomst houdt in dat twee of meerdere partijen een regeling treffen die bindend is. Het is vaak bedoelt om een probleem op te lossen of een kwestie tussen partijen te voorkomen. Partijen kunnen gezamenlijk afspraken maken maar deze kunnen ook aan derden worden opdragen. Vaststellingsovereenkomst met een derde persoon wordt aangeduid met bindend advies.

Arbeidsovereenkomst

Een werkgever en werknemer kunnen met een vaststellingsovereenkomst het arbeidscontract beëindigen. Normaal gesproken geeft de werkgever een voorstel op papier dat door de werknemer na inzage en onderhandeling akkoord wordt bevonden. De werknemer die in aanmerking komt voor een uitkering dient rekening te houden dat er in de vaststellingsovereenkomst met een aantal voorwaarden rekening moet worden gehouden.

Wat moet opgenomen worden in de vaststellingsovereenkomst

  • ontslagvergoeding
  • eindafrekening en beëindigingsdatum
  • werkzaamheden tot vertrekdatum
  • reden beëindiging

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Het is niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan wanneer er ziekte in het spel is. Doet U dit wel dan is het niet altijd mogelijk om een WW-of Ziektewet uitkering aan te vragen. Uitzondering is wanneer de ziekte samenhangt met de arbeidssituatie.
Een WW uitkering is mogelijk als de werknemer maar op de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst beter is. Dan kan de werknemer aan zijn sollicitatieverplichtingen voldoen die de Werkloosheidswet eist. Er is vaak door spanningen en hoge werkdruk tijdelijke ziekte in het spel. Wanneer de werknemer niet hersteld is voor het einde van de arbeidscontract datum dan is er geen recht op een uitkering.
Wanneer de werknemer 28 dagen een uitkering van de WW heeft ontvangen en hij wordt weer ziek dan kan er succesvol een Ziektewetuitkering aangevraagd worden.
Wanneer een zieke werknemer nog steeds ziek is ten tijde van de einddatum van de arbeidsovereenkomst kan deze geen WW uitkering aanvragen maar wel een ziektewetuitkering.

Advies vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Het is verstandig om wanneer het gaat om het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte deskundig advies in te winnen. Onpartijdige, professionele specialisten kunnen U van dienst zijn om dit vraagstuk op te lossen. Er kan door alle soms ondoorzichtige regeltjes van alles mis gaan. Voor meer informatie over het afsluiten van overeenkomsten kijk op de desbetreffende websites. Wil u meer weten? Dan kunt u meer informatie vinden op deze website.