Taaldecreet: Europese instellingen zorgen voor culturele afbraak

Als gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie staat het Vlaamse taaldecreet van september 1973 op de helling. Het zogeheten decreet-Vandezande stelt o.a. dat alle arbeidsovereenkomsten van bedrijven met een exploitatiezetel in Vlaanderen in het Nederlands moeten worden opgesteld.

Dit Vlaamse taaldecreet werd nu door het Europees Hof van Justitie in strijd bevonden met de Europese wetgeving omdat het “een beperking is van het vrij verkeer van werknemers” en “een afschrikkende werking kan hebben voor niet-Nederlandstalige werknemers en werkgevers”. Het Belgische gerecht moet vervolgens maar naar het pijpen dansen van deze Europese instelling en oordelen “overeenkomstig de beslissing van het Hof. Onder meer een ex-werknemer van PSA wiens arbeidsovereenkomst niet in het Nederlands was opgesteld en op basis van het Vlaamse taaldecreet zijn ontslag aanvocht, zal daardoor nu ongelijk krijgen.

“Het is onaanvaardbaar dat Europese bemoeienissen een fundamentele sociale verworvenheid van Vlaanderen op de helling zetten. Het is een zoveelste illustratie van hoe EU-instellingen zich bemoeien met nationale of regionale wetgeving”, stelt europarlementslid Philip Claeys in een reactie.

De Vlaamse regering dient bij de bekrachtiging van Europese verdragen het nodige voorbehoud te maken door uitzonderingen in de verdragtekst te bepleiten. Het democratisch gekozen Vlaamse taaldecreet moet immers te allen tijde voorrang krijgen op een dergelijke Europese inmenging. Fractievoorzitter Joris Van Hauthem zal Vlaams minister Muyters hierover morgen in de plenaire vergadering interpelleren.

Eurozone totaal ongeloofwaardig over Cyprus-hulppakket / VB wil ontmanteling Eurozone

Het Vlaams Belang stelt vast dat er een potje paniekvoetbal wordt gespeeld rond het hulppakket voor Cyprus. Het oorspronkelijke idee van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF bestond erin dat er naast 10 miljard euro aan steun, 5,8 miljard van de spaarrekeningen uit Cyprus moest komen.

Maar liefst 6,75 procent van de spaarrekeningen met een bedrag van minder dan 100.000 euro zou gewoon in beslag worden genomen. Voor rekeningen met meer dan 100.000 euro zou dat percentage zelfs oplopen tot 9,9%.

De ministers van Financiën van de eurogroep krabbelen nu terug over deze schandelijke geplande inbeslagname, maar de geest is uit de fles. De garantie van bankdeposito’s tot 100.000 euro kan op elk moment ongedaan gemaakt worden, zoveel is nu wel duidelijk. Niemands spaargeld is eigenlijk nog veilig. Ook de kleine spaarder kan geviseerd worden.

Door de vraag wat er moet gebeuren met het in Cyprus geparkeerde zwarte geld van Russische oligarchen en maffiosi, brengt de eurozone naast een financiële en sociaal-economische crisis, nu ook een morele crisis.

Het gaat van kwaad naar erger met de euro. De bewering van Herman Van Rompuy dat het ergste voorbij is, was niet meer dan holle praat. Het Cyprus-debacle toont aan dat het EU-establishment tot om het even wat bereid is om de doodsstrijd van de euro te rekken.

Er moet dan ook meteen begonnen worden met de voorbereiding van de onvermijdelijke ontmanteling van de eurozone.